Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till årsmöte - OBS NYTT DATUM!

01 JUN 2016 19:50
Välkommen till Glasbollen SÖNDAGEN den 12 juni klockan 17:00. OBS! Ny dag och tid!
  • Skapad: 01 JUN 2016 19:50

Vi hälsar alla medlemmar välkomna till Arenan och konferensrummet Glasbollen söndagen den 12 juni klockan 17:00.

 

 

Ärenden vid årsmötet


Enligt våra stadgar 5 § ingår följande punkter vid årsmötet som ska behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av ett år;

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

c) en till tre suppleant(er) (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;

d) 2 revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt

f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.

13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Skribent: Karin Holm
E-post: This is a mailto link

Formulär

 

 

 

 

 

 

 

Postadress:
H43 Lund HF
Arenatorget 2-6
22228 Lund

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info