Hoppa till sidans innehåll

I-PROTECT


i_protect

Senaste nytt från I-PROTECT, maj 2020

Vad gör vi nu?

I-PROTECT fortsätter under 2020 och 2021 där vi vidareutvecklar I-PROTECT GO, en mobilapplikation som innehåller skadeförebyggande övningar som är integrerade i handbollsträningen (uppvärmning, handbollsträning, fys-/gym-träning). Övningarna bygger på aktuell forskning, är handbollsspecifika och är framtagna av experter inom idrottsmedicin, idrottspsykologi och handboll samt tränare och spelare.

Fem lag i LUGI handboll och H43 Lund testade en första prototyp av I-PROTECT GO hösten 2019. Under våren 2020 ska vi vidareutveckla övningarna och mobilapplikationen utifrån den återkoppling vi fick av tränare och spelare. Hittills är mobilapplikationen utvecklad för tränare. Moduler till spelare, klubbrepresentanter och vårdnadshavare är under utveckling. Vi ska också utveckla en plan för införande av I-PROTECT utifrån klubbarnas behov och förutsättningar.

Målet är att ta fram ett utbildningspaket med skadeförebyggande träning som sedan ska testas av tränare och spelare i alla ungdomslag (13–17 år) i LUGI HF och H43 Lund säsongen 2020–2021.

Vad är I-PROTECT?

I-PROTECT är ett forskningsprojekt om skadeförebyggande träning inom ungdomshandboll (13–17 år) i samarbete mellan Lunds universitet, H43 Lund, LUGI HF och Skånes handbollförbund. Tillsammans utvecklar vi handbollsspecifik skadeförebyggande träning utifrån klubbarnas behov och förutsättningar med aktuell forskning som grund. Målet är att skadeförebyggande träning ska bli en självklar del och rutin i handbollsträningen. I-PROTECT står för ”Implementing injury Prevention training ROutines in TEams and Clubs in youth Team handball”. Forskningsprojektet pågår under flera år.

Spridning

Hittills har vi presenterat I-PROTECT på internationella konferenser (till exempel IOC world conference on prevention of injury and illness in sport, Scandinavian Congress in Handball Medicine, Scandinavian Sports Medicine Congress) och publicerat två artiklar i vetenskapliga tidskrifter (https://doi.org/10.1111/sms.13323 och http://dx.doi.org/10.1136/injuryprev-2019-043468).

Har du frågor så är du välkommen att höra av dig till någon av oss i planeringsgruppen!

Följ oss på vår Facebooksida: www.facebook.com/iprotect.handboll

 Läs mer i pdf:en

Planeringsgruppen I-PROTECT

Kontaktpersoner forskare Lunds universitet

Eva Ageberg, professor, ansvarig forskare

Institutionen för hälsovetenskaper

Telefon: 046-2224943

This is a mailto link

Sofia Bunke, universitetslektor

Institutionen för psykologi

This is a mailto link

Jennie Linnéll, projektassistent

Institutionen för hälsovetenskaper samt förbundsinstruktör i handboll och elithandbollsspelare

 This is a mailto link

 

Kontaktpersoner handboll

Patrik Bengtsson, klubbchef LUGI HF

This is a mailto link

Jonas Brandt, ansvarig för sportkommittén H43 Lund

This is a mailto link

Emme Adébo, utvecklingsansvarig Skånes handbollförbund

This is a mailto link

 

Senaste nytt från I-PROTECT, april 2019

Vad gör vi nu?

Nu pågår andra delstudien i projektet som grundar sig på resultat från första delstudien. Vi genomför workshops med tränare och spelare där vi testar, utvärderar och vidareutvecklar skadeförebyggande övningar som är integrerade i handbollsträningen. Övningarna grundar sig på aktuell forskning och samlad kunskap från experter inom idrottsmedicin, idrottspsykologi och handboll. De skadeförebyggande övningarna har fokus på både kroppen och knoppen. För kroppen ingår aspekter som allsidig träning, rörelseteknik i hopp, landning och sidoförflyttning, rörelseteknik i kast samt muskelstyrka. För knoppen ingår aspekter som motivation, att vara här och nu samt feedback. Målet är att ta fram ett utbildningspaket med skadeförebyggande träning som sedan ska testas av tränare och spelare i LUGI HF och H43 Lund.

Vad visade första delstudien?

I första delstudien tog vi reda på vad spelare, tränare, vårdnadshavare samt representanter på klubb- och förbundsnivå behöver för att skadeförebyggande träning ska bli en naturlig del av handbollsträningen. Deltagarna tyckte bland annat att det var viktigt att: veta och förstå nyttan med övningarna; ha övningar som är handbollsspecifika, meningsfulla och integrerade i handbollsträningen; veta att skadeförebyggande träning också gör dig till en bättre handbollsspelare och att skadeförebyggande träning ska ingå i klubbens utbildningsplan. Studien är publicerad i vetenskaplig tidskrift och finns tillgänglig via denna länk: https://doi.org/10.1111/sms.13323

I-PROTECT är ett forskningsprojekt om skadeförebyggande träning inom ungdomshandboll (13-17 år) i samarbete mellan Lunds universitet, H43 Lund, LUGI HF och Skånes handbollförbund. Tillsammans utvecklar vi handbollsspecifik skadeförebyggande träning utifrån klubbarnas behov och förutsättningar med aktuell forskning som grund. Målet är att skadeförebyggande träning ska bli en självklar del och rutin i handbollsträningen. I-PROTECT står för ”Implementing injury Prevention training ROutines in TEams and Clubs in youth Team handball”. Forskningsprojektet pågår under flera år.

Har du frågor så är du välkommen att höra av dig till Eva Ageberg eller Sofia Bunke!

___________________________________________________________

Senaste nytt från I-PROTECT, april 2017

Skadeförebyggande träning minskar risken för skada. Denna typ av träning behöver utvecklas specifikt för ungdomar inom handboll.

I-PROTECT står för ”Implementing injury Prevention exercise ROutines in TEams and Clubs in youth Team handball” och är ett forskningsprojekt om skadeförebyggande träning inom ungdomshandboll (13-17 år) i samarbete med H43 Lund och LUGI HF. Syftet är att tillsammans med handbollsklubbarna utveckla skadeförebyggande träning utifrån klubbens behov och förutsättningar. Projektet pågår under flera år och består av tre delar. Målet är att skadeförebyggande träning ska bli en självklar del i handbollsträningen.

I-PROTECT leds av en forskargrupp från Lunds universitet med kompetens inom fysioterapi, idrottsmedicin, psykologi och implementering. Studien är ett samarbete mellan LUGI HF, H43 Lund, Skånes handbollförbund och Svenska Handbollsförbundet. Studien är godkänd av etikprövningsnämnden i Lund.

Den första delstudien genomfördes under 2016 och svarade på vad spelare, tränare, vårdnadshavare, klubbrepresentanter samt representanter från Skånes handbollförbund och Svenska handbollförbundet anser viktigt för att i högre grad integrera handbollsspecifik skadeförebyggande träning i ungdomslagen. Läs mer om resultatet på nästa sida. Stort tack till alla som deltog i studien! Under 2017 kommer vi att arbeta vidare i fokusgrupper med resultatet från första delstudien som utgångspunkt.

Se rapport i pdf om projektet

BAKGRUND

Skadeförebyggande träning minskar risken för skada. Denna typ av träning behöver utvecklas specifikt för ungdomar inom handboll. 

I-PROTECT är ett forskningsprojekt om skadeförebyggande träning inom ungdomshandboll (13-17 år) i samarbete med H43 Lund och LUGI HF. Syftet är att tillsammans med handbollsklubbarna utveckla skadeförebyggande träning utifrån klubbens behov och förutsättningar. Projektet pågår under minst tre år och består av flera delar. Målet är att skadeförebyggande träning ska bli en självklar del i handbollsträningen.

I-PROTECT står för ”Implementing injury Prevention exercise ROutines in TEams and Clubs in youth Team handball”.

Maj 2016 påbörjas en brainstorming-process via ett online-formulär som skickas ut via e-post. Här kommer ett slumpmässigt urval av spelare och vårdnadshavare samt alla tränare/ledare och anställda eller ledamöter i styrelse/kommitté på klubbnivå som är engagerade i ungdomshandboll att tillfrågas om att delta. Representanter från Skånes handbollförbund och Svenska Handbollsförbundet kommer också att medverka.

Följande lag är slumpmässigt utvalda att ingå i den första delen av forskningsprojektet:
H43 Lund: F99, P00, F01, P02:N, F02/03
LUGI HF: P99, F00, P01, F02, P03

I-PROTECT leds av en forskargrupp från Lunds universitet med kompetens inom fysioterapi, idrottsmedicin, psykologi och implementering. Studien är ett samarbete mellan LUGI HF, H43 Lund, Skånes handbollförbund och Svenska Handbollsförbundet. Studien är godkänd av etikprövningsnämnden i Lund.

 

Kontakt

 

 

Eva Ageberg, docent, ansvarig forskare

Institutionen för hälsovetenskaper

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Telefon: 046-2224943

E-post: This is a mailto link

 

 

 

 

Sofia Bunke, universitetslektor

Institutionen för psykologi

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Lunds universitet

Telefon: 046-2221537

E-post: This is a mailto link

Uppdaterad: 08 APR 2017 11:24

Formulär

 

 

 

 

 

 

 

Postadress:
H43 Lund HF
Arenatorget 2-6
22228 Lund

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info