Trygg idrottsmiljö

Tillsammans vill vi skapa en trygg idrottsmiljö för alla inom H43 Lund HF.

Att spela handboll eller på annat sätt vara engagerad i H43 ska innebära en trygg miljö att vara i, helt fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp.

Alla - både barn, unga och vuxna ska kunna idrotta och leda idrott utan att riskera att utsättas. 

 

Om något känns fel eller om du är orolig för någonting i föreningen ska du i första hand vända dig till din ledare eller styrelsen.

Om det inte känns rätt och om du känner dig otrygg på något vis, kan du använda formuläret nedan för att rapportera ditt ärende. 

Du kan förbli anonym om du vill och ärendet hanteras med sekretess. 


Andra ni kan kontakta: 


Martin Edbladh, barnidrottsombud hos RF Sisu Skåne

barnidrottsombud.skane@rfsisu.se 

010-476 57 23


Svenska Handbollförbundets arbetsråd: "Trygga miljöer"

tryggamiljoer@handboll.rf.se


Riksidrottsförbundets Idrottsombudsman

idrottsombudsmannen@rf.se

08-627 40 10Vi kämpar för barns rättigheter - Rädda Barnen (raddabarnen.se)


Bris - Barnens Rätt i Samhället


Brottsofferjouren – Stöd för brottsoffer, vittnen & anhöriga


 

För att läsa mer om Trygg Idrottsmiljö, se även:


Svenska Handbollförbundet Trygg Idrottsmiljö:


 

RF Sisu Skåne/Barnidrottsombud


 Steg 1 av 3 - Fyll i formuläret
Meddelande
Personuppgifter
Förnamn  
Efternamn  
E-post 1  

Formuläret är producerat av SportAdmin - För oss som älskar sport