SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
H43 LUND

Verksamhetsplan

För att ta fram kraften i vår organisation och bidra till föreningens framgång vill vi förtydliga vår organisationsplattform och optimera förutsättningarna att förverkliga föreningens strategier. Vi utgår från vårt nuläge och med våra nya strategier ska vi nå nya mål som skapar och förbättrar H43 Lund som handbollsförening.

 

Strategierna är vägledande för ledare, spelare, anställda och bidrar inte minst till föreningens framgång. Hela framtidsresan stöds av våra värderingar som vi förtydligat, förenklat och förklarat för att skapa förståelse. Vi vill ge ett sammanhang som ökar kompetensen, öppenheten och involverar oss alla i arbetet att nå våra framtida mål. För att lyckas krävs att vi alla äger, förvaltar och efterlever föreningens uppsatta mål.

 

Stödet under resan är inte bara vision, verksamhetsidé, värderingar, position 2025 och riktlinjer utan styrelsen och andra aktiva kommittéer och anställda arbetar även med mål, uppföljning, verksamhets- och aktivitetsplanering, mätningar, kommunikationsstrategier, kompetensutveckling och återkoppling. Allt för att vi ska nå vår vision och vårt mål.

 

Vår nya verksamhetsidé är skapad med mål att sikta mot vår vision.

Vision och Verksamhetsidé

Vision DEN BLÅ HALLEN


Förtydligande:

Blå hallen = Vi ska vara Sveriges ledande handbollsklubb. Med stort engagemang skapar vi tillhörighet och gemenskap med målet att fylla arenorna med H43-supporters.
Ledande = den största föreningen till antalet aktiva barn och ungdomar och ett föredöme när det gäller organisation och utveckling av handbollsspelare, på alla nivåer.
Supporters = är alla som spelar, är tränare/ledare, föräldrar, personal, frivilliga, publik och vänner till den Blå Familjen, H43 Lund.
Barn- och ungdomshandboll = vår primära målgrupp är flickor och pojkar 7-18 år. Merparten av spelarna i H43:s seniorlag ska vara fostrade i H43:s ungdomslag.

 

Verksamhetsidé

Med ett brinnande intresse för handboll skapar vi välutbildade handbollsspelare och en varaktig Blå gemenskap. Som klubb skapar vi en inspirerande fritid med individuell utveckling för bredd och elit. Vi spelar en modern och attraktiv handboll.

 

Värderingar

Dessa värderingar ska prägla oss i allt vi gör oavsett vi är på plan eller utanför. Det gäller alla såväl ledare, spelare, domare, anställda och föräldrar.

Engagemang

H43 Lund bygger på ett brinnande engagemang för handbollen och varandra. Alla medlemmar tar ansvar och initiativ för att skapa glädje och trygghet i föreningens verksamhet. Vi är stolta över vår klubb och berättar gärna för andra om vår verksamhet.

Gemenskap

Tillsammans är vi den Blå Familjen. H43 Lunds framgång bygger på känslan av en stark tillhörighet och delaktighet för alla. Vi bryr oss om och har respekt för varandra.

Ständig utveckling

H43 Lund strävar alltid framåt och vi har modet att ständigt ifrågasätta oss själva. Vår verksamhet säkerställer utveckling, såväl för den enskilde medlemmen och laget som för klubben som helhet.

Allas lika värde

Alla människor är lika mycket värda, oavsett kön, religion, etniskt ursprung, ålder och sexuell läggning.

Position 2025

 • Vi är den ledande handbollsklubben i Sverige
 • Vi har verksamhet i alla stadsdelar i Lund.
 • Vi erbjuder bollskolor, ungdomslag och seniorlag på både tävlings- och motionsnivå.
 • Vi har välutbildade och engagerade ledare.
 • Vi har väl fungerande introduktionsprocesser för nya spelare, ledare och stödfunktioner.
 • Vi är en viktig och aktiv aktör i Lunds kommun.
 • Vi har elitlag – både för damer och herrar – där vi skapar attraktiva event kring matcherna.
 • Vi har en långsiktigt hållbar ekonomisk position.

Riktlinjer

De övergripande riktlinjerna gäller för alla i den blå familjen, från supporter, familj, vän till aktiv spelare och ledare. 

Övergripande Riktlinjer

 • Vi bidrar till att skapa glädje och trygghet för alla när vi deltar i aktiviteter med H43 Lund.
 • Vi visar respekt och ödmjukhet gentemot andra lag, spelare, ledare, föräldrar och domare.
 • Vi verkar i ett öppet klimat där alla får påverka och får chansen att ta ställning.
 • Vi utför alltid uppgifter vi åtagit oss och följer upp att aktiviteter blir genomförda.
 • Vi berättar gärna för andra om vårt engagemang i H43 Lund.
 • Vi vill ständigt lära oss nytt genom att ta initiativ, våga prova och ifrågasätta det vi gör idag.
 • Vi följer en av styrelsen fastställd och dokumenterad verksamhetsplan.
 • Vi driver vår verksamhet i första hand baserat på ideella krafter där föräldrar och medlemmar är viktiga resurser.

Riktlinjer för föräldrar

 • Vi föräldrar representerar H43 Lund i samband med match och träning.
 • Vi föräldrar engagerar oss i arbetsuppgifter i laget och i klubbens verksamhet.
 • Vi föräldrar är positiva och stöttande, på så sätt blir vi en tillgång för spelaren och laget.
 • Vi föräldrar involverar oss inte i upplägg av träning och match.
 • Vi föräldrar kritiserar inte spelare, motståndare, tränare eller domare under träning eller match.

Riktlinjer för ledare

 • Vi ledare är de främsta ambassadörerna för H43 Lund.
 • Vi ledare ska ge alla en personlig och social fostran som leder till hänsyn och visad respekt för lagkamrater, ledare och andra idrottsdeltagare och funktionärer.
 • Vi ledare har ett aktivt och synligt engagemang i klubben. Vi bidrar gärna med tips och goda råd till tränar- och ledarkollegor.
 • Vi uppmuntrar till deltagande mellan åldersgrupper och lag om det främjar individen eller gruppens utveckling
 • Vi uppmuntrar till deltagande i klubbgemensamma aktiviteter såsom träningsläger och gemensamma turneringar samt att bistå kring arrangemang.
 • Vi ledare deltar aktivt i klubbens gemensamma tränarforum och ser positivt på tränarutbyte mellan lagen.
 • Vi ledare tar ansvar för vår egen personliga utveckling inom sporten.

Riktlinjer för spelare

 • Vi spelare har respekt för lagkamrater, ledare och motståndare.
 • Vi spelare är viktiga ambassadörer för H43 Lund.
 • Vi spelare bidrar till glädje och delaktighet i laget och i klubben, i både med- och motgång.

Riktlinjer för supporter

 • Vi bidrar till att skapa glädje och trygghet för alla när vi deltar i aktiviteter med H43.
 • Vi uppmuntrar våra supportrar att bära blått i samband med arrangemang och matcher.
Handbollsnätverket i Sydväst Skåne

För H43 Lund är handbollsnätverket framför allt ett forum för samarbete, utveckling och diskussioner med fokus på utveckling av ledarkompetens. Målet är att diskutera värderingar och handbollsutveckling inom nätverket. Med bra kommunikation mellan klubbarna skapas utveckling!  

H43 Lund vill genom handbollsnätverket medverka till att skapa förutsättningar för fler spelare i Sydvästra Skåne. Genom sund inspiration och sund verksamhet kan fler spela längre. Vi vill också bredda basen genom att på sikt skapa fler seniorlag både i lägre och högre divisoner.

Föreningarna inom Nätverket ska ha en bra kommunikation och inte värva av varandra på ett orimligt sätt. Vi önskar att talanger ska stanna i regionen och inte behöva flytta till andra delar av Skåne/Sverige. Ett första steg är redan taget där vi har gjort en överenskommelse kring hur aktiv värvning skall se ut och vilka åldersgränser detta skall ha.

 

Vi tänker oss även att använda oss av nätverket till att diskutera frågor såsom halltider, utveckling, domartillsättning och många fler frågor som rör handbollen. Och genom detta nätverk kanske visa upp en enad front i olika frågor mot kommuner, förbund och liknande motparter. Nätverket kan också utmynna i andra samarbeten än bara på denna nivån men det får tiden utvisa.

 

Det vi dock inte förbinder oss är att ensidigt skicka spelare till någon klubb och vi förbinder oss inte heller till att skapa andra samarbeten än de vi finner är bäst för vår klubb. Vilka och hur dessa samarbeten kommer se ut får framtiden utvisa.

 

FAKTA

De deltagande föreningarna är förutom H43 Lund, Lugi, Kävlinge HK, Lödde Vikings HK, Staffanstorps HK, Veberöds HK, HK Ankaret och KFUM Lundagård.

 

Totalt har klubbarna 296 lag i seriespel och över 3 000 aktiva.

 
Våra Sponsorer